Mga kinutlo sa German

German nga pagkat-on site germanx mga estudyante German nga mga Kinutlo

Aleman nga mga kinutlo, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mga prase, German aphorisms, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mga pulong, Aleman nga mubo nga mga mensaheMinahal nga mga bisita sa atong mga miyembro nga magparehistro alang sa forum nga gihugpong gikan sa pagpakigbahin sa almancax nga nahimutang sa ubos sa German nga dalan, ang pipila menor de edad nga mga sayop sulat gihiusa gikan sa mga miyembro sa mga bahin, uban pa format kasaypanan. mahimong, kini giandam sa mosunod nga almancax dalan magtutudlo, mao nga kini mahimong adunay pipila ka mga bugs sa pagkab-ot sa mga leksyon nga giandam sa mga magtutudlo almancax almancax palihug sa pagbisita sa forum.

GERMAN PROVISIONAL WORDS, GERMAN TRANSLATIONS

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.

Kon ang kahulogan sa kahiligman adunay bisan unsa nga butang, kini ang katungod sa pagsulti sa ubang mga tawo kung unsay dili nimo gustong madungog.

George Orwell
-----------------
Die Freiheit ist nicht die Willkür, beliebig zu handeln, sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln.

Ang kagawasan dili pagbuotbuot o bisan unsa nga matang sa kinaiya, apan dili maayo ug maalamon.
Rudolf Virchow
---------
Ug ang tanan nga mga butang nga mahibaloan sa tanang mga butang, pagaluwason siya.

Jeanne Moreau

Ang kagawasan mao ang makahimo sa pagpili kinsa ang gusto nga mahimo nga usa ka binilanggo.
---------
Ug ang tanan nga mga makinaadmanon nga tawo, nga nanagbuhat sa bisan unsa nga binatid nga pagbuhat, ug sila nga nanggula gikan sa mga anak sa Ammon, ug nanagdala sa tabernaculo, nanagpanlakaw ngadto sa unahan.

Ang pagkahimong usa ka babaye lisud nga buhaton; naghunahuna sama sa usa ka lalaki, nagagawi ingon sa usa ka babaye, sama sa usa ka babaye ug nagtrabaho sama sa usa ka kabayo
--------

Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis,
villeicht ist keines da.

Franz Kafka

Ayaw paggahin sa imong panahon sa pagpangita alang sa babag,
tingali walay mga babag
----------Achine auf Deine Gedanken! Sie sind der Anfang Deiner Taten
Chinesische Weisheit

Pagbantay sa imong mga hunahuna!
-----
Ug ang tanan nga mga gagmay ug ang mga tamboanan ingon sa ilang matang, ngatanan nga mga kahayag sa hatag-as nga kabayo. in den alten Zeiten wussten einige mehr, als sie schrieben.

Matthias Claudius

Karon, daghan nga mga eskolar ang nagsulat ug nagsulti labaw kay sa ilang nahibal-an; sa karaan nga mga adlaw mas daghan ang nasayud kay sa ilang gisulat.

------
Wer sich selbst lobt,
wird

Kinsa ang nagdayeg sa iyang kaugalingon,
naulaw sa kaugalingon

Arabian
------Wer nie jagte und nie liebte, nie den Duft der Blumen suchte,

und nie beim Klang der Musik erbebte, ist kein Mensch, sondern ein Esel.

Bisan kinsa nga wala mangita, wala mahigugma, wala moingon nga baho sa sekso,

ug kung wala siya mikurog sa tingog sa musika, siya usa ka Kinaiya, dili usa ka Tawo.

Arabian
-------
Wer sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen,
hört Dinge, die ihm nicht gefallen.

Bisan kinsa nga manghilabot sa mga butang nga wala'y kalabutan kaniya makadungog sa mga butang nga dili niya gusto.

Arabian
-------
Sa ingon,
stechen der bienen

Kinsay gusto mokaon Dugos,
Bee stings

Arabian
---------
Wer eine unheilbare Krankheit line, glaubt alles, mao er hört.

Arabian

Ang bisan kinsa nga adunay sakit kaniadto, nagtuo sa tanan nga iyang nadungog
--------
Wer alles haben will, verliert alles.

Arabian

Ang bisan kinsa nga gusto nga mabawi ang tanan mawad-an sa tanan
------Wenn ich zuhöre, habe ich den Nutzen.
Wenn ich spreche, haben ihn andere.

Arabian

Kon ako maminaw, kini makaayo kanako.
Kon ako makigsulti sa uban
-----------
Wähle dir einen Reisebegleiter und dann erst den Weg.

Arabian

Pilia ang imong unang kauban sa Paglakaw, dayon ang agianan
--------
Niemand kann einem anderen die Tränen trocknen, ohne sich selbst die Hände naß zu machen.

(Africa)

Walay makapahubog sa mga luha ni bisan kinsa nga dili magpaupaw sa ilang mga kamot
-------
Wer zweimal in ein Loch fällt, ist buta.

Bisan kinsa nga mahulog sa samang gahong sa makaduha buta.

Arabian
------
Wer ungefragt gibt, gibt doppelt

Arabian

Bisan kinsa nga mohatag sa walay pagpangayo, ang magtiayon mohatag.
-----
Wie leicht ist alles für den Zuschauer.

Daw ano kasayon ​​ang tanan sa mga tagpalamati.

Arabian
---------
Willst du Sicherheit im Leben, so sage immer ich weiß nicht.

Kung gusto nimo ang pagsalig, dili ko kanunay mahibal-an.

Arabian
-----
Ang pagkasulat Wissen ist das, mao ang du kennst, wenn du es brauchst.

Ang Labing Kahibalo, kung gikinahanglan nimo, nahibal-an mo.

Arabian
------
Busa, sa gipaatubang na siya nagsugo siya sa pag-ingon sa iyang kaugalingon,
so kann man auch das Licht der Wahrheit nicht auslöschen.

Unsaon nga dili nimo masirhan ang adlaw,
dili nimo mapalong ang imong mga suga

Arabian
---------
Wer viel spricht hat weniger Zeit zum Denken.

India

Wala ka'y ​​panahon nga maghunahuna pag-ayo.
--------
Gikuha sa usa ka tawo ang usa ka tawo, usa ka lungag sa Wasser fällst.

pagpangita og tubig

India
----------
Wer nicht arbeitet, hat nichts zum Essen.

Walay trabaho, walay pagkaon

Russland
------
Einem geschenktem Gaul
Schaut man nicht ins maul

gasa
--------
Nicht für das Leben, für die Schule lernen wir
Kita makakat-on alang sa eskwelahan, dili sa kinabuhi.
------
Gue Männer weinen leicht!

Maayong mga tawo, sayon ​​nga mga pukot
------
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe!

Ang duha ka tawo nagbuhat sa samang butang, dili pareho
-----
Niemand kann auf Dauer eine Mask tragen!

Walay usa nga magdala og Maskara sulod sa taas nga panahon
------
Die Kuh from kennt, der sie melkt, aber nicht den, dem sie gehört.

Ang baka nasayud sa husto, apan wala mahibalo kung kinsa kini
---------
Der Floh macht Löwen mehr zu schaffen als Löwen dem Floh

Ang leon nga baye nagahimo ug dugang pa nga leon,
-------
Schlafen hat die Schlage ihre Füße verloren.

Ang bitin nawad-an sa iyang mga tiil gikan sa pagkatulog kaayo
-------
Wenn du wissen willst, was dein Nachbar von dir denkt, so fage Streit mit ihm an.

Kon gusto nimong mahibal-an kung unsay gihunahuna sa imong silingan kanimo, sugdi ang pagpakig-away kaniya.
-------
Arm Oder Reich, Vor Gott Sind Alle Gleich.
Kabus o adunahan, tanan sa nawong sa Dios

Arm mit mitom Ehren sitzt bei Herren.
Ang mga kabos naglingkod nga mapahitas-on, mga ginoo

Arm ug hässlich kann man nicht verstecken.
Kabus ug gipakaylap

Arme mag man haben, Bettler nicht.
Ang mga kabus gihigugma, ang mga makililimos wala.Ang usa nahunahuna bahin sa “Mga kinutlo sa German"

Pagsulat og tubag

Ang imong email address dili mamantala. gikinahanglan kaumahan * Gikinahanglan kaumahan mga gitiman-an