Pagsulay sa Pakigsabut sa Pakigsabut sa Pakigsulti sa Aleman - 2

1. Sa unsang kapilian ang mga pulong 1: lerne 2: ich 3: Deutsch aron mahimo nga usa ka husto nga sentensya?
2. Sa unsang kaso ang mga pulong 1: du 2: heute 3: deutsch 4: lernst nga gihan-ay sa usa ka husto nga tudling-pulong?
3. Sa unsang kapilian ang mga pulong 1: einen 2: Ahmet 3: schreibt 4: Ang mubu nga gihikay ingon usa ka hapsay nga tudling-pulong?
4. Sa unsang kapilian ang mga pulong 1: kommen 2: wir 3: heute nga gihikay sa usa ka husto nga tudling-pulong?
5. Sa unsang kaso ang mga pulong 1: Postbate 2: ein 3: der 4: bringt 5: nga gisulud sa usa ka hapsay nga tudling-pulong?
6. Sa unsang kaso ang mga pulong 1: der 2: heute 3: kommt 4: lehrer nga gihan-ay aron mahimo nga usa ka angay nga sentensya?
7. Unsang tubag ang nakakat-on sa Ahmet sa Ingles?

Copyright © almanax