Pagsulay sa hilisgutan nga Pag-andam sa Sentensya

1. Sa unsang kapilian ang husto nga baybay sa pahayag nga AKO MANGABUT? (sa pag-adto: gehen)
2. Sa unsang kaso ang tama nga baybay sa pamulong nga "KAMI MAGPUNTA"?
3. Sa unsang kaso ang tama nga pagbaybay sa tudling-pulong NGA NAGPADAYON SILA?
4. Sa unsang kaso ang husto nga baybay sa pamulong nga O NAGHIMO? (sa pagtrabaho: arbeiten)
5. Sa unsang kapilian ang husto nga baybay sa pulong nga GINABUHAT NIMO?
6. Sa unsang kaso ang husto nga ispeling sa tudling-pulong nga IMONG NAKAT-ANAN? (Hibal-i: lernen)
7. Sa unsang kaso ang tama nga baybay sa O PAGKAT-ON?
8. Unsang kapilian ang tama nga baybay sa pulong nga KINABUHI NAMO?
9. Sa unsang kaso ang husto nga baybay sa pamulong nga IKAW moabut?
10. Sa diin nga kapilian ang husto nga baybay sa pamulong nga AHMET GELIYOR?
11. Sa diin nga kaso ang tama nga baybay sa pulong nga ANAK NGA ANAK?


Copyright © almanax