Tibuok Kinatibuk-ang Pagsusi

1. Kinsa sa mga musunud nga pulong ang nahatagan sayop nga kahulugan?
2. Kinsa sa mga musunud nga pulong ang nahatagan sayop nga kahulugan?
3. Hain sa mga pulong sa ubus ang adunay sayup nga artikulo?
4. Hain sa mga pulong sa ubus ang adunay sayup nga artikulo?
5. Kinsa sa mga musunud nga pulong ang kinahanglan adunay artikulo nga "mamatay"?
6. Kinsa sa mga musunud nga pulong ang "pagkalalaki"?
7. Unsang artikulo ang gigamit uban ang plural nga mga nombre?
8. Kinsa sa mga musunud nga pulong ang nahatagan sayop nga kahulugan?
9. Unsang numero ang sayup nga gibaybay?
Copyright © almanax