Scan Category

German Times ug mga Kombensiyon

German Times ug German nga Cümleler

Aleman nga perfekt

Niini nga leksyon nga giulohan og German Perfekt lecture, mohatag kami og mubo nga impormasyon mahitungod sa German perfect time. Kaniadto…

German Negative nga mga Panultihon

Niini nga leksyon, atong makita ang negatibo nga mga sentence sa German. Busa, pananglitan, ang sentence nga "das ist ein Kind" (kini usa ka bata)...

German Name Codes

SIMPLE KATAWHAN NGA MGA SINULTI SA GERMAN, GERMAN STRUCTURE SENENTENCE, GERMAN NGA KURSO SA PAGHIMO SA SENTENCE