ANO ANG PROPETIKAN SA PANIMALAY UG PAGTAHOD

UNSA ANG PROMISE UG ENGAGEMENT? Ang saad ug engagement mao ang unang mga lakang sa kaminyoon ug kasal. Mahitungod kini sa pamanhonon ug sa iyang pamilya nga moadto sa kiliran sa babaye ug mangayo og pagbisita ...