Aleman nga Pagkat-on

WELCOME SA ALMANCAX FORUMS. MAHITAWAN NIMO ANG TANANG IMPORMASYON NGA IMONG PANGITAON BAHIN SA GERMANY UG ANG GERMAN NGA PINULONGAN SA ATONG MGA FORUM.
  miKaiL
  Partisipante

  MGA STEPS LEARNING SA GERMAN

  Talagsaong mga estudyante sa Aleman ug mga estudyante:
  Bisan kung ang mga lakang sa pagkat-on sa Aleman magkalainlain o dili kaayo matag libro, ang Grammar sa kasagaran nagsunod sa mga lakang sa ubos. Kung mosulay ka sa pagkat-on sa usa ka pinulongan nga dili mosunod sa han-ay, silang tanan magkasagol ug kini mahimong dili masabtan. Dinhi, adunay usa ka pag-uswag gikan sa sayon ​​ngadto sa lisud. Ang pag-focus lamang sa gramatika dili maayo nga pamaagi sa pagkat-on sa German. Ang gramatika kinahanglan nga maglakip lamang sa 20 - 25% sa unsay nakat-unan. Aron makahimo sa pag-ila ug pagpalig-on sa unsa nga paagi ang nakat-unan nga mga hilisgutan sa gramatika gigamit sa mga teksto ug mga dayalogo, ang pagbasa sa mga tudling ug pagpamati sa mga teksto nga angay sa lebel kinahanglan nga ihatag. Kinahanglang dili ka mopadayon sa laing subject sa dili pa mokat-on og maayo sa usa ka subject. Sa dihang nagsugod ako sa pagkat-on og German, gisulat ko ang "Ngano nga German?" sa seksyon sa German Knowledge Base. ug "Samtang Nagkat-on sa Langyaw nga Pinulongan..." sa Seksyon sa Aktibo nga Pagkat-on. Mapuslanon ang pagbasa sa mga teksto nga giulohan og "Panahon, Pagpailub, Trabaho". Good luck.

  Ania ang mga hilisgutan sa pagkat-on:

  Lektion -1 Ich und die anderen (Ako ug Ang Uban) Gipaila ang imong kaugalingon nga adunay pipila ka mubu nga mga tudling-pulong
  Makipag-ugnay / Relasyon Pangumusta sa bisan kinsa, nga naghimo sa usa ka dayalogo
  Jemanden begrüßen (pagtimbaya sa usa)
  Sich vorstellen (Nagpaila sa Imong Kaugalingon)
  Sich verabschi (Nag-ingon Paalam) Sa kini nga yunit, kasagaran nahibal-an nimo ang mga tudling-pulong nga mga tudling-pulong.
                             
  Gramatika: Makagamit sa Verb 1st ug 2nd Person Singular Subjects "Ako" ug "Ikaw"
  Aussagesatz (Ekspresyon nga tudling-pulong) Pagsabut sa Strukture sa Sentensya sa Aleman (hilisgutan + Verb + Tumong)
  Ja - Nein - Frage (Oo - Dili Pangutana) Makahimo sa pagporma ug pagtubag sa pangutana nga pangutana diin ang berbo moabut sa sinugdanan
  Negation: Paghimo og negatibo nga mga sentence gamit ang mga pulong nga "Nicht" ug "kein"

  Lektion - 2 Wir und die anderen (Kami ug Uban)
  Wer ist das? (Kinsa kini?) Makahimo sa pagpaila sa uban ug paghatag og mubo nga kasayuran mahitungod kaniya
  Zahlen bis 20 (sa pag-ihap ug pagsulat sa 20)

  Grammatic: Verb 1. , 2. und 3. Persona nga Singular (1., 2., 3, nga makahimo sa paggamit sa mga singular nga persona)
  Ja/Nein/Doch (Oo-Dili-Oo (“Doch” usa ka hugpong sa mga pulong nga atong gamiton kon atong tubagon ang negatibo nga pangutana sa apirmatibo.)

  Lektion - 3 Familie (Pamilya)
  Ich und meine Familie (Ako ug ang akong pamilya) Aron makahatag sa impormasyon bahin sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya
  Das deutsche ABC (German Alphabet) Makakat-on sa alpabeto ug paglitok sa mga letra

  Grammatik: bestimmter und unbestimmter Artikulo (Dili matino ug wala’y katapusan nga Artikulo) ein / eine
  Possessivartikel (Mga posibling panghalip: akong / imong) mein / dein
  Paglipay sa 20 (aron makat-on sa mga numero hangtud sa kawhaan)
  Uhrzeiten (Mga Oras)

  Lektion - 4 Schule (School) (Kini nga yunit kasagaran alang sa mga moadto sa eskuylahan.)
  Die Unterrichtsfächer (Mga Pagtulun-an)
  Stundenplan (Syllabus)
  Schulen sa Deutschland (Mga eskuylahan sa Alemanya)
  Notensystem sa Deutschland (Grading System sa Alemanya) Sa Alemanya, ang mga grado sukwahi sa amon. 1 = Aw, 2 = maayo
  Unsa man...? Adhetibo (.... Unsa man kini?) Pagkat-on ug paggamit sa pipila ka mga adhetibo

  Gramatika: Berbo – Conjugation Singular/Plural
  Das Modalverb: MAGGEN (aron masabtan ang paggamit sa modal verb) ich mag: Ganahan ko / ako malingaw

  Lektion - 5 Die Schulsachen (Mga gamit / gamit sa eskuylahan) (Kini nga seksyon nagtumong aron mapaayo ang bokabularyo)
  Räume in der Schule (mga departamento sa eskuylahan)
  Personen in der Schule (Ang mga tawo sa eskwelahan)

  Grammatik: Possessiv-, und
  Negativartikel (Pagkat-on sa Mga Artikulo sa Positive ug Negatibo) sa Lehrer / meine Mami / kein Lehrer / keine Mami
  Nomen im Plural (Pagkat-on sa paghimo sa plural sa Almancé)
  Verben mit Akkusativ

  Lektion - 6 Meine Freunde (Akong mga higala)
  Miteinander mamula (Nag-istoryahanay sa usag usa)
  Miteinander leben (Pagpuyo nga magkauban)
  Unsa ba? (Kinsa ang nagbuhat unsa?)
  Wer mag was? (Kinsa ang gusto sa unsa?) Kini nga yunit nagtumong aron mapaayo ang bokabularyo bahin sa lingin sa mga higala.

  Grammatik berbo mit Vokalwechsel (2 sa panahon sa inflect berbo. Ug 3. Katingalahan tingog nausab. Dinhi ang tumong mao ang pagsabot sa mga aksyon.) Ich seha / d siehst p / er ingon sieht
  Modalverben: möchten (Modal nga berbo “to grasp möchten)
  Satzklammer (aron masabtan ang istruktura sa mga tudling-pulong diin gigamit ang mga verb verb)
  Imperativ (aron mahibal-an ang sugo ni Almancadia)
  Höflichkeitsform - Sie (Matinahuron nga adres: Ikaw)
  Akkusativ (Personalpronomen) (-i personal pronouns)

  Lektion - 7 (Niini nga yunit, nahibal-an ang bokabularyo bahin sa mga batan-on)
  Junge Leute (Mga batan-on)
  Wie leben die Jungen? (Sa unsang paagi ang mga batan-on nagpuyo / buhi?)
  Interessen (Mga Interes)

  Grammatik: Fragepronomen - Wer? / Wen? / Was? (Mga pangutana sa pagpangutana: kinsa? / Kinsa? / Unsa? / Unsa?)
  Das Modalverb - können (aron mahibal-an ang modal nga berbo nga mahimo / mahimo)
  Verben mit dem Dativ (aron makahibalo sa gikinahanglan nga mga buhat)
  Personalpronomen im Dativ (aron masabtan ang personal pronouns)

  Lektion - 8 Alltag und Freizeit (Adlaw-adlaw nga kinabuhi ug kalingawan)
  Mao ba ang machst du heute? (Unsa ang imong gibuhat karon?) Aron makasulti mahitungod sa mga kalihokan sa kalingawan
  Hobbys (Hobiler)
  Berufe (Mga Propesyon)

  Grammatik: Das Modalverb: müssen (Modal aktuwal nga pagsabot) nga napugos müssen =
  Trennbare Verben (Aron makakat-on sa nabahin nga prefix)
  Zeitangaben (Mga timailhan sa panahon)
  Temporale Präpositionen (prepositions of time)

  Lektion - 9 Guten Appetit (Bon Appetit) Aron mapaayo ang bokabularyo nga adunay kalabotan sa pagkaon ug pag-inom
  Das essen wir (Gikaon namon sila)
  Das trinken wir (Kami nag-inom niini)

  Grammatik:
  Präteritum von "haben" und "sein" (nahibal-an ang nangagi nga porma nga auxiliary verbs haben ug sein)
  Farben (Mga Kolor)

  Lektion - 10 Reisen / Ferien (Travel / Bakasyon)
  Woh fahren wir? Asa kita paingon?
  Deutschsprachige Länder (mga nasud nga nagsultig Aleman) (Germany, Austria, Switzerland)
  Ang Tourismus (Tourism)

  Grammatic: Präpositionen (Prepositions)
  Pronomen - tawo (mahibal-an ang dili sigurado nga hilisgutan sa tawo)
  Verba mit einige ang fez gikan sa Präposition (makakat-on sa pipila ka importante nga mga berbo nga gigamit sa mga prepositions) (sama sa sprechen mit)

  Lektion - 11 Der Körper (Katawhan sa lawas)
  Gitaw ba? (Giunsa kini kasakit?)
  Wie bleibt man gesund? (Unsaon nga mahimong himsog?)

  Gramatika: Fragepronomen – Welche? (Pagkat-on sa interrogative pronoun nga “Wch?”)
  Steigerung des Adjektivs (pagkat-on sa pag-rate sa adjectives)
  Modalulti: müssen

  Lektion - 12 Sport (Pagpaayo sa bokabularyo sa isport)
  Sportarten (Mga lahi sa isport)
  Nakita ba nimo…? (Pagpangutana ug pagtubag sa mga opinyon bahin sa sports)
  Meinungen sagen (aron ipahayag ang akong mga hunahuna)

  Grammatik: Possessivpronomen (tanan Formen) (Possessive pronouns-All)
  Das Modalverbe: dürfen (nga tugotan nga makasabut sa modal verb)
  Nebensatz mit „weil“ (paghimo ug clause uban sa “weil”) Paghatag ug rason

  Lektion - 13 Mein Alltag zu Hause (Adlaw-adlaw nga trabaho sa balay)
  Naa ba ka du gestern gemacht? (Unsa imong gibuhat kagahapon)

  Grammatik: Perfekt (Schwache Verben) (miaging panahon nga adunay -di / regular, mahuyang nga berbo)
                       Perfekt (Starke Verben) (unstructured, lig-on nga mga verb)

  Lektion - 14 Unser Haus (Atong Balay)
  Wohnen (Puy-anan, pinuy-anan)
  Mein Zimmer (Odam)
  Traumhaus (Damgo nga balay, nagsulti sa balay nga gidamgo)

  Grammatik: Präpositionen mit Dativ (mga preposisyon nga nanginahanglan - estado)
  Verben mit dem Dativ und Akkusativ (-e ug -i)
  Modalverben: sollen / wollen (aron makakat-on sa capital verbs nga gikinahanglan ug gikinahanglan)

  Lektion - 15 Fernsehen (Telebisyon)
  Gibt es im Fernsehen heute? Unsa ang naa sa TV karon?
  Fernsehprogramm (programa sa telebisyon)

  Grammatic: Reflexive Verben (Reflexive Verben)
  Verben mit Präpositionen (berbo nga gigamit sa prepositions)
  Nebensatz mit "dass" (sugyot nga adunay dass- dugtong)

  Lektion - 16 Die Kleidung (Pagkat-on mga pulong bahin sa mga sinina)
  Paagi

  Grammatik: Adjektive im Nominativ, Akkusativ und Dativ (Pagkat-on sa conjugation sa adhetibo)
  Gikan sa labing maayo nga Articles (Piho nga mga Articlesle)
  Konjunktiv-11 (Istence mode)

  Lektion - 17 Reisen (Pagbiyahe)
  Ang Eine Reise machen (Naglalakbay)
  Unterwegs (Sa Dalan)

  Grammatik: Adjektivdeklination mit unbestimmtem Mga Artikulo (Indefinite Artikelle adjective)
  Nebensatz mit „um … zu/damit“ (Pagkat-on sa katuyoan clause)
  Präteritum (Pagkat-on sa Sugilanon sa Nangagi)
  Genitiv (sa estado)

  Lektion - 18 Essen / Trinken (Pagkaon / Pag-inom)
  Geburtstag feiern (Birthday nga selebrasyon)
  Lebensmittel und Getränke (Pagkaon ug ilimnon)

  Grammatik:
  Relativsatz - Relativpronomen (Pagkat-on sa sentensya nga Relativ)
  Konjunktiv-1 (Pagkat-on sa Knjunktiv-1 / dili direkta nga Pagpahayag)

  (Ang mga yunit mahimo nga malaktawan depende sa hangyo, apan ang han-ay sa pagtudlo sa grammar dili kinahanglan ilakip.)

                                    Mikhail

  miKaiL
  Partisipante

  Kon ang imong tumong dili mahimong usa ka tighubad, dili nimo kinahanglan nga i-translate ang tanan sa Turkish. ;) Kini nakapalisud kanimo sa pagsulti sa German. Pagpraktis og daghan nga modalverbs, masayon ​​ka sa paglabay sa panahon, ug dili ka kinahanglan nga maghubad. Mga pangumusta, mga kalampusan.

  memolixnumx
  Partisipante

  Hello teacher Mikail, kumusta ka? Duha na ka adlaw nga gusto nako makakuha og impormasyon bahin sa (ob…) sa site, pero wala nako makit-an. Mahimo ba nimo akong tabangan? Wala ko kabalo kung kanus-a (ob…) sa paggamit sa (dass…). Actually (dass..) murag nakasabot ko, pero (ob…) wala gihapon ko kasabot.good day

  miKaiL
  Partisipante


    Salamat, Dear Memoli63! Ang "ob" nga hilisgutan anaa sa Knowledge Base ubos sa ngalan nga "Indirect Frage".

  paghikap ko bahin
  Partisipante

  ang akong magtutudlo, usa kini ka nindot nga plano, ang matag hilisgutan nahimong sabaw alang kanako, karon mahimo na nako kini pag-usab. (INHALAH)

  miKaiL
  Partisipante


  ;D Sayon nga moabot, Mahal nga Tusem, nanghinaut ko nga magmalampuson ka.

  reyyan
  Partisipante

  Hinaut, magpuyo ko sa Germany niining ting-init, apan wala ko'y bisan usa ka kahibalo. Makakat-on ko unsaon. Wala ko masayud (Nasuko ko nakalimtan ko ang unsay pangayoon) busa unsaon nako pagkat-on?

  miKaiL
  Partisipante


    Dear Reyyan; Una sa tanan, kinahanglan gyud nga magdesisyon ka nga makakat-on ug magkondisyon sa imong kaugalingon sa pag-ingon, "Molampos ako niini nga trabaho." Walay angay kahadlokan. Ang importante mao nga kanunay kang motambong sa mga klase. Ngano nga dili, kung nagtrabaho ka kanunay sa sulud sa kini nga programa, hinayhinay matag adlaw. Bisan pa, sa dili ka pa magsugod sa pagkat-on, basaha pag-ayo ang teksto nga akong gisulat, "Sa Pagkat-on sa Langyaw nga Pinulongan...", sa seksyon nga "Aktibo nga Pagkat-on …….." sa among website. Sulayi sa pagtrabaho ingon sa gipahayag didto. Molampos ka. Bisan kinsa nga nakahibalo sa usa ka pinulongan siguradong makakat-on sa ubang mga pinulongan. Ayaw kahadlok nga masayop. Pasagdi nga kataw-an ka sa mga higala, dili kini hinungdan. Gipakaulawan nimo sila pinaagi sa pagtrabaho og maayo.  ;D
  Gugma, kalampusan.

  vervaroz
  Partisipante

  Adunay kini nga bentaha sa niini nga site sa nagkalainlaing mga forum site aron magtrabaho uban sa kasayuran nga halos dili makaabot sa usa ka dapit, apan aduna kitay kapanguhaan sa pagsulbad sa mga suliran sa mga hunahuna sa mga tawo sa madali ..
  supersiniz health teacher ..

  miKaiL
  Partisipante

  Adunay kini nga bentaha sa niini nga site sa nagkalainlaing mga forum site aron magtrabaho uban sa kasayuran nga halos dili makaabot sa usa ka dapit, apan aduna kitay kapanguhaan sa pagsulbad sa mga suliran sa mga hunahuna sa mga tawo sa madali ..
  supersiniz health teacher ..

  EST. Ikaw ang super, mahal nga Vervaroz. Daghang Salamat. Ang kalampusan, gugma.

  ang olguntuz
  Partisipante

  Nice sharing sir, salamat...

  miKaiL
  Partisipante

  Daghang salamat.

  ang olguntuz
  Partisipante

  Salamat, kini usa ka maayo kaayo nga pagpaambit…

  JA
  Partisipante

  pasalamat

Pagpakita og 13 ka tubag - 31 hangtod 43 (43 ka kinatibuk-an)
 • Aron makatubag niini nga hilisgutan Kinahanglan ka nga naka-log in.