German Numero, German Numero 1-100

German nga Numero, German nga Numero 1-100, Numero sa GermanUnsaon pagsulti sa gidaghanon sa Aleman?

0 : null (nul)

1: eins (ayns)

2: zwei (svay)

3: drei (dray)

4: vier (fi: Ir)

5: fünf (fünf)

6: sechs (zeks)

7: sieben (zi: libo)

8: acht (aht)

9: neun (no: yn)

10: zehn (seiyn)Mahimong interesado ka sa: Gusto ka bang makakat-on sa pinakasayon ​​ug pinakapaspas nga mga paagi aron makakwarta nga wala pa mahunahuna sa bisan kinsa? Orihinal nga mga pamaagi aron makakwarta! Dugang pa, dili kinahanglan ang kapital! Para sa mga detalye I-klik dinhi

11: elf (elf)

12: zwölf (zvölf)

13: dreizehn (drayseiyn)

14: vierzehn (fi: ırseiyn)

15: fünfzehn (fünfseiyn)

16: sechzehn (zeksseiyn)

17: siebzehn (zibseiyn)

18: achtzehn (ahtseiyn)

19: neunzehn (noynseiyn)

20: zwanzig (svansig)

21: ein und zwanzig (ayn und svansig)

22: zwei und zwanzig (svay und svansig)

23: drei und zwanzig (dray und svansig)

24: vier und zwanzig (fi: ır und zwanzig)

25: fünf und zwanzig (fünf und svansig)

26: sechs und zwanzig

27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig)

28: acht und zwanzig (aht und svansig)

29: neun und zwanzig (noyn und svansig)

German nga Numero nga adunay mga imahe

german-numbers-1-eins-one
german-numbers-1-eins-one
german-numero-2-zwei-duha
german-numero-2-zwei-duha


Mahimong interesado ka sa: Gusto ka bang makakat-on sa pinakasayon ​​ug pinakapaspas nga mga paagi aron makakwarta nga wala pa mahunahuna sa bisan kinsa? Orihinal nga mga pamaagi aron makakwarta! Dugang pa, dili kinahanglan ang kapital! Para sa mga detalye I-klik dinhi
german-numbers-3-drei-tulo
german-numbers-3-drei-tulo
german-numbers-4-vier-four
german-numbers-4-vier-four

german-numbers-5-funf-five
german-numbers-5-funf-five
german-numbers-6-sechs-unom
german-numbers-6-sechs-unom
german-numbers-7-sieben-seven
german-numbers-7-sieben-seven

Mahimong interesado ka sa: Posible ba nga makakwarta online? Aron mabasa ang makapakurat nga mga kamatuoran bahin sa pagkita sa mga aplikasyon sa salapi pinaagi sa pagtan-aw sa mga ad I-klik dinhi
Naghunahuna ka ba kung pila ang imong mahimo nga kita matag bulan pinaagi lang sa pagdula nga adunay usa ka mobile phone ug koneksyon sa internet? Aron makat-on sa mga dula nga makakwarta I-klik dinhi
Gusto ka bang makakat-on nga makapaikag ug tinuod nga mga paagi aron makakwarta sa balay? Unsaon nimo pagpangita og kwarta nga nagtrabaho gikan sa balay? Aron makat-on I-klik dinhi
german-numbers-8-acht-otso
german-numbers-8-acht-otso
german-numbers-9-neun-nine
german-numbers-9-neun-nine


german-numero-10-zehn-napulo

German Numeros

10 : zehn (seiyn)

20: zwanzig (svansig)

30: dreißig (draysig)

40: vierzig (fi: IrSig)

50: fünfzig (fünfsig)

60: sechzig (zekssig)

70: siebzig (sibsig)

80: achtzig (ahtsig)

90: neunzig (noynsig)

100: hundert (hundert)

31: einunddreißig (ayn und draysig)

32: zweiunddreißig (svay und draysig)

33: dreiunddreißig (drayunddraysig)

34: vierunddreißig (fi: IrundDraysig)

35: fünfunddreißig (fünfunddraysig)

36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)

37: siebenunddreißig (zi: bInunddraysig)

38: achtunddreißig (ahtunddraysig)

39: neununddreißig (noynunddraysig)

40: vierzig

41: ein und vierzig

42: zwei und vierzig

48: acht und vierzig

55: fünf und fünfzig

59: neun und fünfzig

67: sieben und sechzig

76: sechs und siebzig

88: acht und achtzig

99: neun und neunzig

German nga Numero ug English Numero 1-100

Numeros German nga Iningles
1 lahi sa usa ka
2 zwei sa duha ka
3 NA unta sa tulo ka mga
4 vier upat
5 fünf lima ka
6 sechs unom ka
7 sieben sa pito ka
8 acht walo ka
9 Neu siyam ka
10 zehn kini
11 elf onse
12 zwölfte napulo ug duha
13 dreizehn napulo ug tolo
14 vierzehn napulo ug upat
15 fünfzehn napulog lima
16 Sechzehn sa napulo ug unom
17 siebzehn sa napulo ug pito
18 achtzehn sa napulo ug walo
19 neunzehn ikanapulo ug siyam
20 zwanzig kaluhaan ka
21 einudzwanzig baynte uno
22 zweiundzwanzig baynte-dos
23 dreiundzwanzig beinte tres
24 fridayzwanzig kawhaag-upat
25 funfundzwanzig kawhaag-lima
26 sechsundzwanzig kaluhaan ug unom
27 siebenundzwanzig kaluhaan ug pito
28 achudzwanzig baynte otso
29 neunudzwanzig kaluhaan ug siyam
30 Dreissig Katloan
31 einunddreissig traynta uno
32 zweiunddreissig trayntay dos
33 dreiunddreissig Trayntay tres
34 fridaydreißig katloag-upat
35 fundfunddreissig traynta y singko
36 sechsunddreissig katloan ug unom
37 siebenunddreissig katloag-pito
38 achtunddreissig traynta y otso
39 neununddreissig katloan ug siyam
40 vierzig kap-atan ka
41 einundvierzig kwarentay uno
42 zweiundvierzig kwarentay dos
43 dreiundvierzig kwarentay tres
44 Biyernes Kap-atan ug upat
45 funfundvierzig kwarentay singko
46 sechsundvierzig kap-atan ug unom ka
47 siebenundvierzig kwarentay pito
48 achtundvierzig kwarentay otso
49 neunundvierzig kwarentay nuybe
50 fünfzig kalim-an
51 einundfünfzig kalim-an ug usa
52 zweiundfunfzig singkwentay dos
53 dreiundfunfzig singkwentay tres
54 vierundfünfzig kalim-an ug upat
55 fünfundfunfzig singkwentay singko
56 sechsundfunfzig singkwentayisay
57 siebenundfunfzig kalim-an ug pito
58 achtundfunfzig Singkwentay otso
59 neunundfunfzig kalim-an ug siyam
60 sechzig Kan-uman
61 einundsechzig kan-uman ug usa
62 zweiundschzig kan-uman ug duha
63 dreiundsechzig kan-uman ug tulo
64 vierundsechzig kan-uman ug upat
65 fundfundsechzig kan-uman ug lima
66 sechsundsechzig kan-uman ug unom
67 siebenundsechzig kan-uman ug pito
68 achtundschzig kan-uman ug walo
69 neuundsechzig kan-uman ug siyam
70 siebzig kapitoan
71 einundsiebzig kapitoan ug usa
72 zweiundsiebzig kapitoan ug duha
73 dreiundsiebzig setenta y tres
74 vierundsiebzig kapitoan ug upat
75 funfunsiebzig kapitoag-lima
76 sechsundisiebzig kapitoan ug unom
77 Siebenundsiebzig kapitoan ug pito
78 achtundsiebzig kapitoan ug walo
79 neunundsiebzig kapitoan ug siyam
80 achtziger kawaloan
81 einundachtzig kawaloan ug usa
82 zweiundachzig kawaloan ug duha
83 dreiundachzig kawaloan ug tulo
84 vierundachzig kawaloan ug upat
85 funfundachtzig kawaloan ug lima
86 sechsundachtzig kawaloan ug unom
87 siebenundachzig kawaloan ug pito
88 achtundachzig kawaloan ug walo
89 neundachzig kawaloan ug siyam
90 neunzig kasiyaman ka
91 einundneunzig kasiyaman ug usa
92 zweiundneunzig kasiyaman ug duha
93 dreiundneunzig kasiyaman ug tres
94 fridayneunzig kasiyaman ug upat
95 funfundneunzig kasiyaman ug lima
96 sechsundneunzig kasiyaman ug unom
97 siebenundneunzig kasiyaman ug pito
98 achtundneunzig kasiyaman ug otso
99 neunundnenzig kasiyaman ug siyam
100 hundert usa ka gatus

German Numeros, Numero sa German

german-numbers-1-20-deutsch-zahlen-1-20
german-numbers-1-20-deutsch-zahlen-1-20
Sample Ordinal Numbers (Petsa)
Englisch Deutsch
1 ang una - sa una / 1st der erste - am ersten/1.
2 ang ikaduha - sa ikaduha / 2nd der zweite - am zweiten/2.
3 ang ikatulo - sa ikatulo / 3rd der dritte - cunt dritten/3.
4 ang ikaupat - sa ika-upat / 4th der vierte - am vierten/4.
5 ang ikalima - sa ikalima / 5th der fünfte - am fünften/5.
6 ang ikaunom - sa ikaunom / 6th der sechste - am sechsten/6.
11 ang ikanapulog usa
sa ikanapulog usa / 11th
der elfte - husto ako/11.
21 ang ikakaluhaan ug unom
sa ika-baynte-una / 21st
der einundzwanzigste
am einundzwanzigsten/21.
31 ang katloan ug unom
sa katloan-unang / 31st
der einunddreißigste
ako einunddreißigsten/31.

german-numero-10-zehn-napuloMahimong ganahan ka usab niini
Ipakita ang mga Komento (2)